GTS Nhập môn khai phá các ngành khoa học truyền thông – ngày 17/7

0
20

Các hoạt động thông tin và truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống con người cũng như xã hội. Không ai có thể sống mà không giao tiếp, không thu nhận và phổ biến thông tin. Cuốn sách này góp phần làm sáng tỏ cho người đọc về lịch sử, bản chất và sự phức tạp của các ngành khoa học truyền thông. Cuốn sách cũng phân tích vai trò của hoạt động truyền thông trong cuộc sống của từng người và của toàn xã hội ở thời đại hiện nay khi quá trình toàn cầu hóa đang mang tới các hậu quả tốt và xấu, phân tích ảnh hưởng của các đổi mới kĩ thuật hay công nghệ mới tới hoạt động thông tin-truyền thông và quyền của các tác giả đối với các thông tin hay thông điệp của họ.

_ _ _ _ _

Tọa đàm

Giới thiệu sách: Nhập môn khai phá các ngành khoa học truyền thông của tác giả Daniel Bougnoux
Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt

Thời gian: Thứ 3, 17/7/2018: 6pm – 9pm
Địa điểm: Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace 
Thư viện Espace – 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Vào cửa tự do

Diễn giả:
Dịch giả Tạ Phương Thúy. Quản lý dự án Phát triển du lịch cộng đồng – Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn.
Thạc sỹ Nguyễn Minh : Giảng viên bộ môn nghiên cứu truyền thông – Khoa báo chí truyền thông – Đại học KHXH & NV

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =