SEMINAR (thứ 7, ngày 09/06/2018) : NGUYỄN VĂN VĨNH LÀ AI ? 

0
47

SEMINAR: NGUYỄN VĂN VĨNH LÀ AI ? 
Một suy ngẫm về thành tựu nghiên cứu Dân tộc học

Đơn vị tổ chức: Nhà xuất bản Tri Thức
Chủ trì: GS. Chu Hảo 
Đơn vị phối hợp: HopeLab. Tham luận: Đăng Thành
Thời gian: 08h45 – 11h30, thứ 7, ngày 09/06/2018
Địa điểm: Tầng 3 – Toà nhà VUSTA 53 Nguyễn Du, Hà Nội


Timeline:
08h45 – 09h05: Check-in
09h05 – 09h30: Giới thiệu chương trình – Trần Đăng Dương
09h30 – 10h15: Tham luận: “Nguyễn Văn Vĩnh, nhà nghiên cứu khoa học xã hội – Một đánh giá” – Đăng Thành
10h15 – 11h30: Thảo luận

(*) Chú ý: vào cửa tự do 
(**) Thông tin diễn giả: https://dangthanhsite.wordpress.com/

Nguyễn Văn Vĩnh là một nhân vật lịch sử, hiện gây nhiều tranh cãi, cần thiết được nghiên cứu rốt ráo. Ông là con người tài năng, có thành tựu trong nhiều lĩnh vực. Nguyễn Văn Vĩnh nồi tiếng với tư cách nhà làm báo, nhà viết báo, dịch giả thời Pháp đô hộ.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà dân tộc học với những công trình nghiên cứu đăng trên tờ L’Annam Nouveau (Nước Nam mới). Việc đánh giá những công trình nghiên cứu của ông góp phần xác định những đóng góp, đồng thời hạn chế của Nguyễn Văn Vĩnh, từ đó minh định chuyên môn của Nguyễn Văn Vĩnh. 

Do hạn chế của bản thân, chúng tôi chưa thể khảo sát tất cả những công trình Nguyễn Văn Vĩnh đã đăng trên tờ L’Annam Nouveau (Nước Nam mới) mà chỉ sử dụng những tiểu luận được dịch trong: Nguyễn Văn Vĩnh (nhiều người dịch), Lời người Man di hiện đại: Phong tục và thiết chế của người An-nam, (Hà Nội) NXB Tri thức, 2013.

Do đó, việc đánh giá không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự trao đổi từ quý vị.

Kính mời quý vị tham dự buổi seminar.

Nguồn: fb@ hopelabhn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 1 =