Cách xử lý khi bài viết bị lỗi

0
45
  1. Với bài viết không hiện ảnh đại diện trên trang chủ

Cách xử lý khi bài viết bị lỗi. Ví dụ bài viết Jane Eyre ở bên trái –> click vào tiêu đề bài viết

Chọn chỉnh sửa bài viết ở thanh admin-bar

chọn tất cả bằng (ctrl +a) hoặc chỉnh sửa chọn tất cả –> sau đó chọn biểu tượng cục tẩy 

rồi cập nhật. Vậy là bài viết đã được sửa theo đúng tiêu chuẩn 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 10 =