Tọa đàm: Dạy con từ quá khứ | Talk 3: Vượt thoát những ám ảnh (12/7/2019)

Nếu ai từng tham gia buổi nói chuyện Dạy con từ quá khứ của Tiến sĩ Bùi Trân Phượng tại Nxb Phụ nữ vào đầu năm 2018 thì hẳn là rất mong chờ buổi này. Dạy con từ quá khứ là chuỗi chương trình mà TS Bùi Trân Phượng đã … Đọc tiếp Tọa đàm: Dạy con từ quá khứ | Talk 3: Vượt thoát những ám ảnh (12/7/2019)